0
Du học Singapore Du học Úc

MỘT SỐ CẬP NHẬT MỚI TỪ ĐẠI HỌC CURTIN

Nếu bằng cấp đại học của sinh viên tại Việt Nam không được công nhận bởi trường Đại học Curtin, Úc, sinh viên vẫn có thể theo học khóa Thạc sỹ của trường sau khi hoàn thành chương trình Dự bị Thạc sỹ của Curtin College.

Bài viết liên quan