0
Học bổng Úc

Học bổng tại Học viện Baxter – Australia

Cấp học bổng trị giá $1.000 cho sinh viên quốc tế (onshore* và offshore**)

NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT VÀ CHẾ TẠO

(Phí ghi danh $200 & cơ sở vật chất $750)

Mã chương trình Tên chương trình Số tuần

(bao gồm ngày lễ)

Học phí onshore

Học bổng cho các kỳ tháng 10, 11 và 12 năm 2020

Học phí offshore

Học bổng cho tất cả các kỳ năm 2021

0100624

0100367

MEM30319 Certificate III in Engineering – Fabrication Trade MEM50212 Diploma of Engineering – Technical 115 $18.500

Học bổng $1,000

$17.500

$21.000

Học bổng $1.000

$20.000

0100613

0100367

MEM40119 Certificate IV in Engineering MEM50212 Diploma of Engineering – Technical 133 $19.000

Học bổng $1.000

$18.000

$22.000

Học bổng $1.000

$21.000

0100624

0100613

0100367

MEM30319 Certificate III in Engineering-Fabrication Trade + MEM40119

Certificate IV in Engineering + MEM50212 Diploma of Engineering – Technical

140 $22.560

Học bổng $1.000

$21.560

$23,400

Học bổng $1,000

$22.400

0100624

0100613

0101608

MEM30319 Certificate III in Engineering-Fabrication Trade + MEM40119

Certificate IV in Engineering + BSB51918 Diploma of Leadership and Management (Course offered by ATMC, RTO 22158, CRICOS Code 03013D)

142 $23.500

Học bổng $1.000

$22.500

$26.000

Học bổng $1.000

$25.000

NHÓM NGÀNH TỰ ĐỘNG HÓA

(Phí ghi danh $200 & cơ sở vật chất $750)

Mã chương trình Tên chương trình Số tuần

(bao gồm ngày lễ)

Học phí onshore

Học bổng cho các học kỳ tháng 10, 11 và 12 năm 2020

Học phí offshore 

Học bổng cho tất cả các kỳ năm 2021

091606E

091654G

AUR30616 Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology & AUR40216 Certificate IV in Automotive Mechanical Diagnosis 97 $15.500

Học bổng $1.000

$15.000

$17.000

Học bổng $1.000

$16.000

091606E

091654G

0100367

AUR30616 Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology + AUR40216 Certificate IV in Automotive Mechanical Diagnosis + MEM50212 Diploma of Engineering Technical 152 $22.400

Học bổng $1.000

$21,900

$24.540

Học bổng $1.000

$23.540

HÃY GHI DANH NGAY CÁC KỲ NHẬP HỌC TIẾP THEO:

  • 9/11/2020
  • 07/12/2020 

** Onshore: Sinh viên quốc tế đang học tập tại Úc

** Offshore: Sinh viên quốc tế sẽ sang Úc du học

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG

Trụ sở chính: 76 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Điện thoại: 028 3833 3971 – 3833 3972 – 3833 3776

Hotline: 0949 810 024 – 0983 977 166

Email: info@duhocdaiduong.com

Website: www.duhocdaiduong.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan