DẠNG BÀI VIẾT: POSITIVE/NEGATIVE ESSAY TRONG IELTS WRITING TASK 2 (ACADEMIC)

0
Tin tức học ngoại ngữ

DẠNG BÀI VIẾT: POSITIVE/NEGATIVE ESSAY TRONG IELTS WRITING TASK 2 (ACADEMIC)

Xin chào các bạn!

Hôm nay chuyên viên giáo dục của công ty du học Đại Dương xin gửi đến các bạn một bài giới thiệu chi tiết về dạng bài viết POSITIVE/NEGATIVE ESSAY trong IELTS Writing Task 2 (academic).

Positive Negative Development trong Ielts Writing Task 2 là 1 dạng bài yêu cầu thí sinh phải viết về 2 mặt đối lập của một vấn đề. Ở bài viết này, các bạn sẽ được hướng dẫn cách viết bài Positive / Negative  một cách chi tiết và dễ hiểu nhất.

Nếu như luyện viết theo bố cục được hướng dẫn dưới đây, chắc chắn các bạn sẽ có thể đạt được điểm cao trong kỳ thi IELTS. Điều quan trọng là phải luyện tập sử dụng cấu trúc này thật nhuần nhuyễn.

Trước khi bắt đầu viết bài positive negative, hãy dành 5 phút lên ý tưởng và viết ra các ý mà bạn đang nghĩ trong đầu để có thể sắp xếp thông tin một cách rõ ràng. Các bạn phải quyết định những điểm tích cực (positive) hoặc tiêu cực (negative) và các ví dụ minh hoạ mà các bạn có thể sử dụng.

Có một lời khuyên là các bạn nên dành trọn 40 phút cho Task này vì số điểm của Task 2 chiếm đến 2/3 tổng số điểm Writing. Bên cạnh đó, cần đảm bảo rằng bài viết có tối thiểu 250 từ và sắp xếp bố cục mạch lạc, rõ ràng, logic. Hãy viết bằng văn phong trang trọng, từ ngữ học thuật (formal writing) bởi đây là một bài viết theo dạng văn luận.

Cấu trúc bài viết có thể thay đổi một chút, tùy thuộc vào từng đề bài. Hầu hết các câu hỏi sẽ chỉ đơn giản là “Is this a positive or negative development?”, nhưng với những đề bài khác có thể có thêm những yêu cầu khác. Vậy nên các bạn cần linh hoạt điều chỉnh cấu trúc bài viết để đảm bảo trả lời hết các ý của đề bài. Có nghĩa là các bạn có thể thêm một đoạn trong thân bài để trả lời câu hỏi đó, hoặc để đưa ra ý kiến của các bạn .

Phân loại dạng Positive Negative Development

Trong IELTS WRITING TASK 2, sẽ có 2 loại đề có chứa câu hỏi

Is it a positive or a negative development? đó là:

Dạng 1: Chỉ có 1 câu hỏi là Is it a positive or a negative development?

lưu ý:

Tức là câu hỏi Is it a positive or a negative development? sẽ là câu hỏi duy nhất của đề bài

Với dạng bài này người viết sẽ đưa ra quan điểm cá nhân nhận xét về vấn đề, vấn đề này Positive hay Negative hay cả vừa có Positive và Negative

Xét ví dụ:

1-Some universities now offer their courses on the Internet so that people can study online. Is this a positive or negative development?

2-Many employers are now offering their employees the option to work from home. As a result, employees will have much more flexible hours in the future. Is this a positive or negative development?

3-In some cities, the government has tried to reduce traffic by a congestion tax during rush hours. Is this positive or negative?

Có thể thấy, 3 đề bài trên đều có điểm chung là:

 • Đề bài chỉ có 1 câu hỏi duy nhất là Is this a positive or negative development? ngoài ra không có câu hỏi nào khác nữa
 • Đối với câu hỏi đề chỉ có 1 câu hỏi Is this a positive or negative development? thì được xếp vào dạng OPINION ESSAY, tức là hỏi quan điểm của em
 • Cách viết sẽ hoàn toàn giống với cách viết dạng OPINION ESSAY mà các bạn đã xem trong các bài trước của chuyên viên giáo dục công ty Đại Dương đã hướng dẫn.
Dạng 2: Câu hỏi Is it a positive or a negative development? trong dạng 2 câu hỏi (2-question essay)

lưu ý:

 • Tức là ngoài câu hỏi Is it a positive or a negative development?, thì trong đề bài còn có 1 câu hỏi khác nữa

xét ví dụ:

 • Today, many children spend a lot of time playing computer games and less time on sports. Why? Is it a positive or a negative development?
 • More and more people are competing for a place to study in universities. Reasons? Do you think this is a positive or negative development?

lưu ý:

 • Có thể thấy, các đề cho ví dụ ở trên, thì câu hỏi Is it a positive or a negative development? chỉ là 1 trong số 2 câu hỏi của đề, ví dụ đề số 1 câu hỏi số 1 là Why, câu hỏi số 2 sẽ là Is it a positive or a negative development?

Tức là sẽ thuộc dạng 2-QUESTION ESSAY, nên cách viết sẽ hoàn toàn giống với cách viết dạng 2-question essay IELTS WRITING TASK 2

Cách viết 2 dạng Is it a positive or a negative development?
Dạng 1: Chỉ có 1 câu hỏi là Is it a positive or a negative development?

 lưu ý:

Cách viết dạng chỉ có 1 câu hỏi Is it a positive or a negative development? sẽ hoàn toàn giống với dạng OPINION ESSAY như sau

Sẽ có 3 cách viết như sau:

  • Nếu Positive > Negative thì 2 đoạn sẽ viết 2 lí do vì sao Positive > Negative
  • Nếu Negative > Positive thì 2 đoạn sẽ viết 2 lí do vì sao Negative > Positive
  • Nếu vừa positive, vừa negative, thì đây là cách viết ba phải ==> cách viết này chỉ khuyến khích nếu bạn target 8.0 trở lên nhé, không thì viết cực kì dễ sai Task Response nhé!
 • Bố cục (ví dụ các bạn chọn là positive development):
  • Intro câu 2: positive development
  • Body 1: lí do thứ 1 vì sao lại positive development
  • Body 2:  lí do thứ 2 vì sao lại positive development
  • Conclusion: khẳng định lại là positive development
Dạng 2: Câu hỏi Is it a positive or a negative development? trong dạng 2 câu hỏi (2-question essay)

 lưu ý:

Cách viết dạng mà câu hỏi Is it a positive or a negative development? chỉ là 1 trong số 2 câu hỏi của đề bài thì sẽ hoàn toàn giống với dạng 2 question essay, như vậy bố cục các bạn được khuyên sẽ như sau (giả sử các bạn theo hướng positive development):

  • Intro câu 2: giới thiệu sơ qua câu hỏi 1 + 2 (nhớ phải khẳng định là mình ủng hộ positive)
  • Body 1: trả lời câu hỏi số 1
  • Body 2: trả lời câu hỏi số 2 (ví dụ là câu hỏi Is it a positive or a negative development?)
  • Nêu 1 hoặc 2 lí do vì sao lại là positive development

 

Xét ví dụ phân tích dạng: Is it a positive or a negative development?
Dạng 1: Chỉ có 1 câu hỏi là Is it a positive or a negative development?

Đề bài 1: In some cities, the government has tried to reduce traffic by a congestion tax during rush hours. Is this positive or negative?

SAMPLE

The dramatic increase in traffic leads to plenty of pollution problems and damage these days. To resolve this, governments are trying to reduce it by establishing a congestion tax. I thoroughly agree with the statement, which can profoundly impact a realistic situation that we are facing.

There are some reasons and solutions below to explain why I support adding a congestion fee. Firstly, human is instinctive to be selfish, everyone is supposed to spend the least time to arrive at their locations. Naturally, driving cars or riding motorcycles will be the most effective one. Consequently, it contributes to serious air infection and constant noise abuse, which absolutely affect people’s health, such as respiratory diseases, or lung cancer. The strict limitation of immobile vehicles can straightforwardly reduce transport.

On the other hand, revenue from tax fees can use widely for the improvement of public transportation and our environment. The main concern of taking public transport system is the time cost, which is necessary for a modern official. According to the statistics, 7 of 10 noise pollution was caused by movement, and 50 per cent of air inflexion was from car emissions. Consequently, constructing a high-speed transport such as a Metro system will be essential, as if this is a best for both decline traffic and pollution it caused. Eventually, it would enhance the possibility that people want to take public transportation instead

To sum up, considering the realistic side that adding tuition during rush hours might be worth it. Overall, I think it is a positive development for our society, although it may inevitably bring a few inconveniences.

267 words

Đề bài 2: In many countries, there are 24-hour TV programs. Is it a positive or negative development?

 • Câu thứ 2 Introduction của bài này thí sinh cần nêu cho được là theo mình 24-hour TV programs là negative or positive, đối với thí sinh target dưới 7 thì chỉ nên viết 1 là negative, 2 là positive không có viết giữa giữa, vừa negative vừa positive là kiểu gì cũng sai task response nhé!
 • Giả sử thí sinh cho rằng 24-hour TV programs là hại thì ở phần thân bài cần nêu cho được 2 lí do vì sao theo mình 24-hour TV programs lại là hại, cùng với câu chứng mình, giải thích và ví dụ để support cho main idea mình vừa nêu nhé!
 • Ở câu kết luận Conclusion, thí sinh nhấn mạnh lại quan điểm của mình là 24 hour TV programs là hại

SAMPLE

Nowadays, even when you turn on TV in midnight you can still watch TV programs. Some people think 24-hour TV is convenient for them to watch TV at anytime, while opponents criticize 24-hour TV is just wasting time and social resources. In my opinion advantages or disadvantages of 24-hour TV can be judged by contents of programs not how long TV programs should be transmitted.

Firstly, 24-hour transmission meets some special spectators’ demands on TV programs. For example, 24-hour sports programs can provide sports fans with wonderful sports matches no matter where the competitions are held. Sports fans can overcome time differences to appreciate attracted match meeting their spiritual demand in the middle night. These sports fans may be the main power for 24-hour TV’s operators. Apart from recreational motivation, some emergent and important events need 24-hour TV to inform the billions of people on this planet, such as Arabic spring in northern Africa and earthquake inJapanlast year. 24-hour TV transmission help ordinaries know truth and help professional obtain valuable information. In these occasions only 24-hour successive transmission can reveal the truth and record the whole process, which is of valuable contribution to society.

However, either great matches or resounding events is not normal. According to a research most part of midnight TV programs are repeating old news or films, which is actually wasting resource and killing time. Furthermore, most people surely fall asleep in midnight, therefore, 24-hours running of equipments in TV net waste social resource such as electrical consumption and maintenance cost. What worse is that some couch potatoes will long time indulge in watching TV, which damage their physical and mental health.

In conclusion, 24-hour TV transmission can meet people’s special demands in some occasions although sometimes it is useless even harmful for spectators. We should treat this trend according to what the 24-hour TV transmit not the time length of the TV programs.

317 words

Dạng 2: Câu hỏi Is it a positive or a negative development? trong dạng 2 câu hỏi (2-question essay)

Đề bài:

Today, many children spend a lot of time playing computer games and less time on sports. Why? Is it a positive or a negative development?

SAMPLE

Nowadays, children prefer to spend their leisure on computer games rather than engage in sports. Many reasons account for this trend, this essay will discuss the main reason why it is so.

Due to the current trends in technology, computer games are now more readily available and accessible. Unlike some years ago when you can only play such games on a desktop, games are now available on mobile phones, tablets and smart watches. Hence, an increase in popularity of these games. For instance, it is common knowledge in Nigeria that many children have little time to engage in sporting activities which is only when they are in school.

In my opinion, this is not a positive development because it promotes a sedentary lifestyle which increases the chances of developing chronic diseases such as hypertension, diabetes and arthritis. While the occurrence of these diseases can be reduced drastically by engaging in sports whether indoors or outdoors. It has been reported in the daily times severally that a sedentary lifestyle increases one’s risk of developing chronic diseases.

Also, as a result of lack of exercise, many children’s levels of intelligence may be affected. This is because many indoor sports help to improve and develop certain skills that a child may be lacking like calculation in the  high jump, resilience in athletics and communication in football.

In conclusion, it is important that measures should be taken by all stakeholders in order to ensure that the negative impact of this kind of lifestyle is effectively reduced.

252 words

SOME MORE SAMPLES

Bài Mẫu Ielts Writing Task 2
Dạng Positive Negative Development ( Band 9 )

Many employers are now offering their employees the option to work from home. As a result, employees will have much more flexible hours in the future. Is this a positive or negative development?

In the modern workplace, many workers are being given the option to undertake their job from home, thus leading to the managing of one’s own time. In my opinion, I believe that this is a positive development. Firstly, this essay will discuss, how being able to work away from the confinement of an office can bring positive elements into a worker’s life. Secondly, it will discuss the positive impact this may have on a person when no longer involved in the day to day activities happening in the office environment.

Firstly, having the option to work from home, can have a positive impact on an employee’s schedule. This is especially so if the person has children or other dependants because working long hours is not always possible depending on your lifestyle. Therefore it allows the employee to manage their own schedule while ensuring that they maintain a work-life balance, working from wherever they are in the world. Having flexible working hours means that collecting children from school, spending time travelling and being able to attend non-work related appointments becomes much easier. For example, Google allows senior engineers to work remotely, using flexible hours for those who travel a lot or have the need to work with little interruptions.

Similarly, employees can develop better mental health when they are removed from the everyday office environment. When working away from the office, the individual may feel like they can work at their own pace, take breaks when needed and deal with less stress. Working for long hours each day in an office environment with co-workers and management can seriously impact a person’s mental health, leading to frustration, depression and burnout. For instance, according to an article published in The New York Times in 2016, a survey of people who work online, from home in the state of New York showed that 94% of people said they had developed overall better health.

In conclusion, in my view, there are more positive elements than negative, as there are clear benefits to individuals who have the opportunity to work from home, including having a flexible schedule. However, those working away from the office environment should also manage their work/life balance, so they take care of their mental health.

(355  words/ Band Score 9)

Tóm lại, để hoàn thành được tốt nhất dạng bài Positive Negative Development trong đề thi IELTS Writing Task 2, các bạn nên hiểu thật rõ mọi khía cạnh liên quan đến dạng đề này.  Bên cạnh đó việc nắm kỹ được phương pháp làm đề Positive Negative Development, cộng thêm với việc ôn luyện thi thật thường xuyên thì các bạn sẽ có thể thực hiện tốt và đạt được band điểm cao trong bài thi IELTS thực chiến.

Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc gì, hãy liên hệ ngay với Công ty du học Đại Dương để được tư vấn và giúp đỡ nhiệt tình. Công ty du học Đại Dương tự hào là địa chỉ uy tín trong việc giảng dạy và cung cấp các khóa học IELTS đảm bảo đạt mục tiêu đầu ra, giúp sinh viên thuận lợi hơn trên con đường tiến đến giấc mơ du học.

Công ty du học Đại Dương chúc các bạn thật nhiều may mắn, đạt điểm cao trong kỳ thi lấy bằng IELTS nhé!


⭐⭐ THÔNG TIN LIÊN HỆ ⭐⭐
🏢 Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Giáo dục Quốc tế Đại Dương
📍 76 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Quận 10, Tp HCM
☎️(028) 3833 3971 – 3833 3972 – 3833 3776 – 0902 706 269 – 0938 281 606

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Chương trình ưu đãi tháng 5 - Dai Duong Education