CAPILANO UNIVERSITY – TRƯỜNG ĐẠI HỌC "XANH" THUỘC BANG VANCOUVER, CANADA

0
Du học Canada

CAPILANO UNIVERSITY – TRƯỜNG ĐẠI HỌC "XANH" THUỘC BANG VANCOUVER, CANADA

Trường đại học Capilano là một ngôi trường lí tưởng để cung cấp cho sinh viên một nên tảng học thật vững chắc và chương trình học mới, sáng tạo đáp ứng với yêu cầu hiện nay. Hiện nay, có khoảng 993 sinh viên quốc tế đến từ 67 quốc gia đang theo học tại Capilano.

Bài viết liên quan